وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 2 شهريور 1398   12:32:36
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف سازمان امور اجتماعی
اخبار استانها
چهارمین «جلسه كارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی استان لرستان» در سال 1396
برگزاری برنامه های مهیج و نشاط آور برای جوانان و مردم شهر سمنان بسیار حائز اهمیت است
با حرفه آموزی، مهارت افزایی و کارآفرینی دغدغه اشتغال جوانان حل می شود
بيشتر
اخبار مرکز ومعاونتها
 هدف بازرسیهای نورورزی  افزایش رضایتمندی مردم از  نظام و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی است
 موانعي كه در سالهاي گذشته براي گردشگران و مسافرين وجود داشت بايد برطرف شود
سومین نشست هیات اندیشه ورز استان خراسان شمالی برگزار شد
بيشتر
اخبار ادارات
اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
  • 1395/9/6 شنبه اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
    امیر هوشنگ عندلیبیان: رییس اداره هماهنگی امور آسیب های اجتماعی محمد رضا نعیمی: کارشناس مشروبات الکی فرنوش امین: کارشناس پیگیری مصوبات و خودکشی رفیقه جعفری: کارشناس متکدیان و کودکان خیابانی مهدی مالمیر: کارشناس مهاجرت و فضای مجازی
شرح وظایف اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
پیش نویس طرح ودستورالعمل راه اندازی مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی شهر تهران تهیه گردید
بيشتر
شرح وظایف و قوانین
شرح وظایف سازمان امور اجتماعی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.