وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
سه شنبه 6 اسفند 1398   02:13:06
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
درباره وزارت کشور
اطلاعات
پیوندها
مزايده ومناقصه
مناقصه درون شهری و برون شهری
طراحی، اخذ تائیدیه، تولید، تست، حمل، راه اندازی، تحویل، آموزش، خدمات دوران گارانتی و تامین ابزار ویژه630  دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوردر چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/83 مجلس شورای اسلامی و مطابق با آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده 12 به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/07/1385 هیات محترم وزیران و بر اساس مصوبه شماره 708653  مورخ 10/06/1395شورای اقتصاد در نظر دارد "طراحی، اخذ تائیدیه، تولید، تست، حمل، راه اندازی، تحویل، آموزش، خدمات دوران گارانتی و تامین ابزار ویژه، با در نظر گرفتن الزامات قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و ساخت داخل و با تامین مالی منابع خارجی630 دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران" را از طریق برگزاری مناقصه بین المللی از مشارکت شرکتهای سازنده واگن متروی ذیصلاح داخلی و خارجی تدارک نماید. به این منظور از تمامی شرکت‌هایی که دارای سوابق کاری مرتبط می باشند، دعوت بعمل می‌آید تا نسبت به تهیه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی تأمین کنندگان اقدام نمایند.

 
Iran Municipalities and RuralOrganizationby referring to the Tenders’ law approved by Iranian Parliament dated 17/11/1383, and in accordance with note “3” of Article 12 of Executive Regulation No. H-33560T/84136 dated 16/07/1385 and based on Economic Council resolution No. 708653 dated 10/06/1395 intends to procure “designing, homologation, producing, testing, shipping, commissioning, delivering, training, guaranty/warranty services and special tools of630 metro cars for Tehran metro lines” considering Iranian law for maximum utilization of local technical, engineering and production capabilities by inviting eligible domestic and foreign metro car manufacturers consortium, who can arrange finance to participate in a Tender. For this purpose, hereby all domestic and foreign companies which have relevant experiences and references are invited to obtain Suppliers’ Qualification Assessment Documents. 
وزارت کشور در نظر دارد مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی خود را .......

مزایده مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی
وزارت کشور در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بست پلمپ خود را .......


مناقصه عمومی دو مرحله ای بست پلمپ صندوق های اخذ رأی انتخابات 96
بيشتر
خدمات الکترونیکی
سازمانهای مردم نهاد
اطلاعات شوراهای اسلامی
شکایات
مناقصات ومزایدات
احزاب وتشکل های صنفی
گزارش مشکلات امور اتباع و مهاجرین خارجی
گزارش شکایات امور انتظامی
پروژه های عمرانی کشور
پرسش و پاسخ حقوقی انتخابات 1396
شناسنامه خدمات و نمودار گام به گام فرآیندهای کاری
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.