منو

تازه ها

راهنماي تاسيس سمن
براي تاسيس يك انجمن مراحل ذيل سپري مي‌شود:

1- ثبت درخواست تاسيس سمن از طريق تكميل فرم تقاضانامه در پرتال و دريافت كد پيگيري

2- مراجعه به پرتال جهت اطلاع از نتيجه درخواست تاسيس يك هفته تا 10 روز پس از ثبت تقاضا

3- تكميل فرم مشخصات فردي موسسين و اساسنامه از طريق سايت در صورت تاييد تقاضاي تاسيس سمن

4- مراجعه نماينده موسسين به اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد از وزارت كشور يا استانداريها و فرمانداريهاي كشور(با توجه به محدوده جغرافياي فعاليت سمن ) جهت تحويل مدارك (3 قطعه عكس، اصل و تصوير مدرك تحصيلي يا ارائه مدرك
معتبر براي 2 نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعاليت، كپي شناسنامه اعضاء، معرفي نامه نماينده هيات موسس براي انجام تشريفات اداري)

5- تشكيل پرونده در دبير خانه هيات نظارت و انجام استعلامات 4 گانه ( قوه قضائيه، اطلاعات، ناجا، تخصصي)

6- اخذ پاسخ استعلام‌ها و طرح پرونده تاسيس سمن در هيات نظارت

7-  برگزاري مجمع عمومي موسس جهت تعيين هيات مديره و بازرسان و تصويب طرح اساسنامه  در صورت موافقت هيات نظارت با تاسيس انجمن

8- معرفي سمن به ثبت شركتها جهت ثبت شخصيت حقوقي

9- تحويل پروانه تاسيس و فعاليت پس از دريافت روزنامه رسمي ثبت شركتها

اطلاعیه ها