منو

تازه ها

سه شنبه 8 بهمن 1392 برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء سطح توانمندی سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی
برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء سطح توانمندی سازمان های مردم نهاد استان
در راستای اجرای برنامه عملیاتی وزارت کشور در حوزه سازمان های مردم نهاد و مصوبات هیات نظارت استان پس از هماهنگی های انجام شده با دفتر امور بانوان و خانواده و دفتر آموزش و پژوهش استانداری و جامعه متخصصین کنترل کیفیت استان و موسسه خیریه دانش آموزی امام علی(ع) کارگاه آموزشی سازمان های مردم نهاد با حضور آقای محمد کاظم متولی از اساتید با سابقه کشوری در تاریخ های 5 و 6 و7 بهمن ماه با حضور 120 نفر از مسئولین و اعضای سازمان های مردم نهاد استان برگزار گردید.
هدف از برگزاری کارگاه آموزشی، اصول پایه حسابداری در سازمان های مردم نهاد – آموزش قوانین مالی – پروژه نویسی – راهکارهای جذب کمک های مردمی – شیوه انعقاد قرارداد بوده است که به میزان قابل توجهی محقق گردید.
لازم بذکر است که در دومین روز از برگزاری کارگاه مذکور گلستانی فرد معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ضمن بازدید از کارگاه مذکور بر اهمیت سازمان های مردم نهاد و نیاز آنها به آموزش های مرتبط تاکید نمودند