وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
منو
بيشتر
حوزه امور مجلس و هماهنگی امور استان ها در یک نگاه

حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها قبل از انقلاب اسلامی با توجه به جایگاه ویژه وزارت کشور در اداره امور عمومی کشور از یک طرف و انتظارات جامعه و نمایندگان از آن به عنوان مسئول اعمال حاکمیت داخلی دولت و رتق و فتق امور کشور از طرف دیگر در قالب معاونت پارلمانی انجام وظیفه می نمود. این معاونت در سال 1362 با اضافه شدن دفتر امور حقوقی به آن که قبلا زیر نظر حوزه وزارتی قرار داشت نام معاونت حقوقی و امور مجلس به خود گرفت. البته در ابتدای شکل گیری، دفتر امور حقوقی و مجلس به صورت توامان زیر نظر معاونت مذکور انجام وظیفه می نمود.
دفتر مذکور از حیث چارت سازمانی دارای یک مدیرکل و دو معاون، یکی تحت عنوان معاون حقوقی و دیگری تحت عنوان معاون مجلس بود.لیکن پس از مدتی به لحاظ گستردگی و تخصصی بودن وظایف محوله هر یک از آنان، با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر تشکیل دو دفتر مجزا (دفتر امور حقوقی و دفتر امور مجلس) از سوی سازمان امور استخدامی کشور موافقت شد تا اینکه در سال 1387 دفتر امور بین الملل نیز به آن ملحق و معاونت امور حقوقی، مجلس و بین الملل شکل گرفت.
در ابتدای دولت یازدهم معاونت مذکور به صورت قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها درآمد.
چارت سازمانی:

- قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها
- مدیرکل دفتر امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح
- معاون
- مسئول دفتر
- گروه امور مجلس با یک رئیس گروه و 8 کارشناس
- گروه طرح ها و لوایح با یک رئیس گروه و 2 کارشناس

معاونین حقوقی و امور مجلس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون:


1- سید محمد صفی زاده
2- حجت الاسلام و المسلمین  عبدالحسین معزی.
 3- حجت الاسلام و المسلیم محمد شریعتی دهاقانی.3- حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر روحانی فرد.4- محمد حسین رضایی.
5- حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری.
6-  حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین شریعتی.
7- حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مدرسی. 
8- دکتر علی محقر.
 9- سید محمود میرلوحی.
 10- حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور.
 
11- مهدی محمدی فرد.
 12- حسینعلی امیری.
 13- سید سلمان سامانی.
1
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.