منو

اطلاعیه ها

يكشنبه 14 دي 1393 اطلاعیه شماره 4 انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد ملی در هیات نظارت کشور
اطلاعیه شماره 4 انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد ملی در هیات نظارت کشور
راهنمای شرکت در جلسه انتخابات
پیرو اطلاعیه های منتشره در خصوص برگزاری چهارمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد ملی در هیات نظارت کشور ، بدینوسیله راهنمای شرکت در جلسه انتخابات بشرح ذیل اعلام می گردد :
1.      زمان برگزاری انتخابات طی روز چهارشنبه مورخ 17/10/93 از ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر می باشد .
2.      پذیرش نمایندگان سازمانهای مردم نهاد از ساعت 30/8  صبح شروع و در ساعت 30/9 به اتمام می رسد .
3.      پذیرش نمایندگان صرفا با کارت ورود به جلسه صورت می پذیرد .
4.      محل برگزاری انتخابات در وزارت کشور سالن غدیر(سالن یکصد نفره) بوده و ورود نمایندگان از درب اصلی خیابان فاطمی  انجام می شود .  
5.      برنامه جلسه انتخابات شامل ؛ تشکیل هیات اجرایی و نظارت از بین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد ، معرفی نامزدهای انتخابات و استماع برنامه های هر یک از نامزدها ، توزیع برگه های آرا و برگزاری انتخابات خواهد بود .
دبیرخانه هیات نظارت کشور