منو

اطلاعیه ها

يكشنبه 30 فروردين 1394 اطلاعیه شماره 2 کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور
اطلاعیه شماره 2 کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور
بسمه تعالی
اولین جلسه هم اندیشی و هماهنگی اعضای کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور جهت تصویب برنامه های سال 1394 و راه اندازی دبیرخانه کارگروه مذکور برگزار می شود.
دستور جلسه :
1-     تبیین برنامه های وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در زمینه کمیته تخصصی در سال 1394
2-     استماع نظرات و دیدگاههای مدعوین درخصوص طراحی برنامه های کمیته تخصصی
3-      بررسی پیش نویس و تصویب نامه سال 1394 کمیته تخصصی ( تصویر پیوست)
زمان و محل برگزاری جلسه :
روز چهارشنبه مورخ 2/2/94 ساعت 9 صبح لغایت 12
وزارت کشور سالن اجتماعات طبقه دوم ساختمان شهید رجایی تلفن هماهنگی : 84867375
ش