انتصابات
مجتبی بوربور به سمت فرماندار شهرستان آرادان منصوب شد
 حشمت بهمنی به سمت فرماندار شهرستان دلفان منصوب شد
 قادری به سمت سرپرست معاونت بازسازی و بازتوانی منصوب شد
لطیفی به سمت معاون امور آمادگی و مقابله منصوب شد
انتصاب مدیرکل جدید دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور
انتصاب طالبی به سمت سرپرستی دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
زین العابدین مردانیان به سمت فرماندار شهرستان هوراند منصوب شد
 ارسلان زارع به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان منصوب شد
 ابراهیم رسولی مقدم به سمت فرماندار شهرستان سرایان منصوب شد
 سید زین العابدین موسوی به سمت فرماندار ویژه شهرستان آبادان منصوب شد
حسن محمدزاده زنگنه به سمت فرماندار شهرستان چالدران منصوب شد
حبیب اله خجسته پور به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان منصوب شد
مصطفی آزاد بخت به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان منصوب شد
 حسین حسن نژاد به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران منصوب شد
حمیدرضا گودرزی به عنوان معاون امنيتي و انتظامي استانداری تهران منصوب شد
 علی میرزائی به سمت فرماندار شهرستان ویژه ساوه منصوب شد
 جواد اصلانی به سمت فرماندار شهرستان عباس آباد منصوب شد
احمد ترحمی بهابادی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد منصوب شد
 علی بهشتی به سمت فرماندار شهرستان گرمی منصوب شد
 کیانوش محمدنژاد به سمت فرماندار شهرستان دره‌شهر منصوب شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...