سه شنبه 6 اسفند 1398   01:53:00
اعضای ستاد انتخابات کشور

جواد ناصریان- عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات کشور


معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور


تاریخ و محل تولد: 1344- تهران

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق: -رئیس حسابداری کشتی سازی سازمان عمران کیش - سازمان توسعه راههای ایران - مدیر امور مالی جهاد خانه سازی بنیاد تعاون سپاه - مشاورعالی رئیس کل و حسابرس کل ویژه دیوان محاسبات کشور- مسئولیت رسیدگی به حسابرسی شرکت سایپا و شرکت های تابعه آن از جمله پارس خودرو، دسکو، سایپا دیزل، سایپا آذین، شهاب خودرو و زامیاد - مسئولیت رسیدگی و حسابرسی وزارت دفاع ، صنایع دفاع و شرکت های تابعه آن مسئولیت رسیدگی و حسابرسی کل وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه آن از جمله راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاههای کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی و ... مسئولیت رسیدگی و حسابرسی کل هیات پولی و بانکی دیوان محاسبات کشور(کلیه بانک های دولتی کشور، صندوق های دولتی از جمله صندوق مهرامام رضا(ع) - مسئولیت رسیدگی و حسابرسی کل صندوق توسعه ملی - رئیس کارگروه دهمین پروژه تحقیقاتی موسسات حسابرسی کشورهایی آسیایی(آسوسای) با عنوان مبارزه با پولشویی و تقلب و فساد در دیوان محاسبات کشور - عضو کارگروه مفاسد اقتصادی (با موضوع معوقات بانکی) - عضو کمیسیون تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور - عضویت در کارگروه های تخصصی متعدد با موضوعات (قوانین و مقررات، برنامه ریزی و بودجه، حسابرسی و حسابداری و مطالعات و آموزش) - دبیر کمیته های تخصصی دیوان محاسبات کشور- دبیر شورای مشاوران دیوان محاسبات کشور - دوسال به عنوان حسابرس کل نمونه دیوان محاسبات کشور - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور