سه شنبه 6 اسفند 1398   00:08:11
اعضای ستاد انتخابات کشور

محمدابراهیم شوشتری - عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور


مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور


تاریخ و محل تولد: 1339 - نیشابور

تحصیلات: حوزوی، خارج فقه و اصول

سوابق: - فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریت در نهادهای امنیتی -مدیرکل حراست قوه قضائیه و دادگستری -مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور