سه شنبه 6 اسفند 1398   02:08:14
اعضای ستاد انتخابات کشور

سید سلمان سامانی - عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور


قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها


تحصیلات: - دانش آموخته دکتری دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی - دانشجوی دکتری حقوق، گرایش حقوق عمومی دانشگاه تهران

سوابق: - سخنگوی وزارت کشور - قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها - رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور -مشاور وزیر کشور و نماینده تام الاختیار وزیر در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری -عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - بازرس کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور - نماینده شورای عالی استان های کشور در مجلس شورای اسلامی - نماینده استان خراسان شمالی، عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای عالی استانهای کشور - رئیس شورای اسلامی شهرستان فاروج - - سایر مسئولیت ها: -رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی -عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی - عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشور - دبیر کمیسیون برنامه ریزی شورای دستگاههای نظارتی کشور - عضوشورای توسعه و برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی - عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری دیوان محاسبات کشور