سه شنبه 6 اسفند 1398   01:24:24
اعضای ستاد انتخابات کشور

سیدرمضان شجاعی کیاسری- عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور


رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل


تاریخ و محل تولد: 1344- ساری

تحصیلات: دکترای زبانشناسی

سوابق: -مشاور وزیر کشور -نماینده مردم ساری در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی -نایب رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما -نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم و سخنگو -مسئولیت صدا و سیمای مرکز مازندران به مدت ده سال -عضو شورای فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -مشاور رئیس سازمان صدا و سیما - رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور